Om Henrik Wallin

KRAFT TILL DIN FÖRÄNDRING

Jag startade Force Studio 2002 för att kunna arbeta för ett ökat fysiskt och mentalt välbefinnande hos individer och i organisationer.

Jag har ett holistiskt synsätt och välkomnar samarbeten med olika professioner för att kunna erbjuda ett helhetsperspektiv.

Min passion är att kunna dela med mig av mina erfarenheter och inhämtade kunskaper inom hälsa.

Jag vet att det finns många olika hälsosamma vägar till framgång. Du behöver få möjlighet att välja din.

Namnet ”Force” syftar till kraft med en riktning, eftersom jag anser att fokusering är en av de viktigaste faktorerna i att lyckas.

Kraft innebär i det här fallet grad av ansträngning, storlek på insatsen. Visst kan du välja den enklaste och lättaste vägen, men då blir resultatet litet, kanske inte ens noterbart. Ju svårare och mer komplicerade saker du arbetar med, desto större blir belöningen när du lyckas. Riktning handlar om att oavsett om du är en individ eller representerar en organisation, behöver du ta reda på vad du vill uppnå.

Som katten i ”Alice i Underlandet” säger; om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du väljer.

”Personlig utveckling i gemenskap” är inspirerande samtal och utbyte av erfarenheter och kunskap. Ett bra möte kan ge mycket mer motivation, kunskap och lösningar att utnyttja efteråt, än vad vi förväntade oss innan.

Det är sällan ytterligare information som krävs för att uppnå detta. Jag arbetar istället med bl.a. insikter och acceptans i alla möten. När kunskap omvandlas till förståelse, blir resultatet mer användbart. Detta gäller oavsett om det handlar om en personlig eller en organisations utveckling.

”Hälsa” är ett begrepp som innefattar så mycket mer än kost och träning. Stress, arbetssituation, privatliv, social struktur, självförtroende och självkänsla är några av de faktorer som påverkar vår hälsa. Arbetet upptar en stor del av många människors liv, och individens hälsa påverkar organisationens ekonomiska resultat.

Min egen historia

När jag var liten var det få idrotter som passade mig. Med astma och allergi var fotboll, ishockey och andra lagsporter svåra, både fysiskt och mentalt. På min första arbetsplats förändrades jag. Där ansågs utövandet av fysisk aktivitet positivt och meriterande, från ledning och ned till mellanchefsnivå. Samtidigt förekom det inga prestationskrav på, jämförelser med eller värdering av den fysiska aktiviteten. Eftersom jag inte anser mig vara tävlingsinriktad, var det positivt för min egen utveckling.

Någon gång nära 30 årsåldern insåg jag att mina mentala hinder är större än mina fysiska begränsningar!

Därefter blev jag hängiven både självförsvar, dans och klättring!

Numera innehåller min fysiska träning mindre utmaningar, men fortfarande både glädje och frustration.

Utbildningar:

Henrik

Fil. kand. hälsa och idrottsvetenskap – Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)
ICF Coach – Leapfrog AB
Stresshanteringskonsult – Stressmottagningen (KI)
Mental Träningsinstruktör – Coach University
Lic. Personlig Tränare – PT-school
Diverse träningsutbildningar hos Spartan, the Academy, Les Mills mfl.

Ledarskap och organisationsutveckling – MH

BME – ”Body Mind Emotion” är koncept framtaget av Henrik Wallin

EBT® – ”Elite Brain Training” är registrerat varumärke.