Mental träning

KRAFT TILL DIN FÖRÄNDRING

är en samling tekniker vars syfte är att

  • Identifiera
  • Utöka
  • Förstärka

önskade tankar och beteenden.

Boka ditt möte här

BME – Body Mind Emotion

En viktig del i mental träning är återhämtning, avslappning och mindfulness.

BME är framtaget för att ge dig bästa möjliga återhämtningen på kort tid.

Lyssna gratis på första sessionen av BME avslappningsträning, klicka här

Köp fyra träningssessioner på USB.  Kontakta mig här.

Effekterna av BME – träning

Den fysiska kroppen och det mentala sinnet är två delar som tillsammans beskriver den individ du är, och det liv du lever just nu.

Ditt medvetande kan med lätthet befinna sig i framtiden och det förflutna, medan din fysiska kropp bara kan vara i nuet.

Din mentala inställning påverkar direkt din fysik varje dag. Ständig stressbelastning ger överansträngda och spända muskler, medan mental avspänning ger vila och återhämtning även för den fysiska kroppen.

  • bygger din kapacitet att utvecklas – både kroppsligen, känslomässigt och ditt sinne.
  • skapar balans, så att din kropp och dina tankar samarbetar på ett naturligt sätt. Dina handlingar och din närvaro blir ett sammanhang.

Förmodligen har du någon gång upplevt att du inte riktigt varit närvarande vid ett samtal, eller på ett möte. Kroppsligen har du varit på plats, men tankarna har befunnit sig på annat håll. Kanske har du vid tillfället haft svårt att koncentrera dig eller känt att uppmärksamheten varit inåtvänd, på händelser i framtiden eller i det förflutna.

BME tränar ditt medvetande att fokusera på rätt saker och vara uppmärksam på det viktiga för stunden.

När du är mentalt närvarande kommer du att kunna lyssna, se och uppleva det som händer just nu. Ditt medvetande kommer att bearbeta informationen snabbare och lättare och du kan uppleva nuet med kontroll.