Medveten närvaro

KRAFT TILL DIN FÖRÄNDRING

Förmodligen har du någon gång upplevt att du inte riktigt varit närvarande vid ett samtal, eller på ett möte. Kroppsligen har du varit på plats, men tankarna har befunnit sig på annat håll. Kanske har du vid tillfället haft svårt att koncentrera dig eller känt att uppmärksamheten varit inåtvänd, på händelser i framtiden eller i det förflutna.

Det är inget ovanligt, eftersom din hjärna vill producera tankar. Det du kan göra, är att träna ditt medvetande att tänka på rätt saker och vara uppmärksam på det som är viktigt för stunden.

När du är mentalt närvarande kommer du att kunna lyssna, se och uppleva det som händer just nu. Ditt medvetande kommer att bearbeta informationen snabbare och lättare. Du kommer att få uppleva dina känslor på ett ärligt och insiktsfullt sätt.

Även din samtalspartner eller de andra mötesdeltagarna påverkas av din mentala närvaro. När ditt intellekt är närvarande, blir samtalen mer balanserade. Du kan aktivt välja att delta på ett sätt som lyfter samtalet eller tar mötet framåt. Du har lättare att forma en åsikt kring det som diskuteras.

Medveten närvaro – övningar är mycket effektiva om de utförs i anslutning till mötet eller samtalet. De kan antingen göras i grupp eller enskilt.

Vill du lära dig mer, eller uppleva de positiva effekterna av att träna ”medveten närvaro”? Kontakta mig här