FAQ – frågor och svar

KRAFT TILL DIN FÖRÄNDRING

  1. Vilka är dina klienter? Människor i karriären eller senare som har upptäckt att det finns något i vardagen som skaver, ex. ett beteende som känns dumt eller onödigt. Det kan också handla om att klienten vill bli bättre och mer självsäker på det hen gör. Det gemensamma är att klienten vill förändra till något bättre.
  2. Kan det handla om vad som helst? Jag coachar inom tre områden – hälsa och livsstil, salutogent ledarskap och mental styrketräning. Ofta handlar det om stresshantering, komma igång och lyckas med personliga hälsosatsningar eller bara få bättre självkänsla.
    Det är inte terapi.
  3. Vad är skillnaden mellan coaching och mental träning? Coaching är i första hand metoden jag använder i våra samtal. Coachingen fokuserar på hur du ska hantera specifika situationer. Den mentala träningen stärker ditt självförtroende och självtillit i alla situationer.
  4. Hur går det till? Vi börjar alltid med ett förbehållslöst samtal. Det är gratis och tar ca. 30 min. Jag behöver veta om jag kan hjälpa klienten och klienten behöver få veta vem jag är. Kommer vi överens om att samarbeta, bestämmer vi antal gånger tillsammans. Sen arbetar vi tillsammans under en tidsbegränsad period för att nå de uppsatta målen. (De flesta möten sker via video eller telefonsamtal)
  5. Vad kostar det? Vårt första samtal är förbehållslöst och gratis, se punkt 4. Prislista 2020
  6. Hur seriös är du? Jag är lika seriös som mitt rykte. Jag har en fil. kand. i hälsa och idrottsvetenskap, utbildad i stresshantering vid KI stressinstitutet samt ledarskap på magisternivå. Jag har arbetat som personlig tränare i 15 år på bl.a. Sturebadet och håller i mindfulnessklasser. Min coaching följer ICF s regler.