Fysisk och mental träning – samtidigt

Varje tillfälle är ca. 1 timmes träning.

Vi kombinerar utvecklande samtal och mentala övningar med fysisk träning.

Det här är träning som gör att:

Du blir fysiskt stark.
Du kan lita på att kroppen kan prestera.
Du får en hållning som visar en positiv självbild.
Du kan känna dig stark för utmaningar.

Det här är samtidigt coaching som gör att:

Du blir mentalt stark.
Du påverkas inte negativt av stress.
Du får ett stort självförtroende.
Du blir säker på dig själv i dina beslut.

BOKA ETT PERSONLIGT MÖTE HÄR

Det är holistisk träning. Träning som förbättrar din fysiska styrka och mentala kapacitet. Både för arbetet och till fritiden. Träningen förenar ditt ”tänkande jag” och ”ditt ”fysiska jag” till en helhet som samarbetar.

  • Du blir fysiskt men också känslomässigt starkare
  • Din självkänsla växer
  • Du får bättre självförtroende
  • Du orkar göra mer av det du vill

Med ett holistiskt fokus blir din kropp starkare, du får en bättre självbild och kan själv skapa nya framgångsrika beteenden. Träningen är en väl avvägd balans mellan fysisk och mental träning samt aktivitet och avslappning,

  1. Vi tar fram attraktiva mål utifrån dina önskningar. Förbättrad livsstil, starkare kropp, minskad stress?
  2. Du får rätt och säker fysisk träning samt unika övningar för ett bättre mentalt immunförsvar.
  3. Vi jobbar med tydliga handlingsplaner, konkreta uppgifter och hemläxor så att du kan lyckas på bestämd tid.

Några anledningar till ett möte med mig kan vara att du vill kontrollera vikten, komma igång fysiskt, hantera stressen, få bättre fokus eller hitta dina drivkrafter och vara uthållig i det du företar dig. Vilken är din?

Du får verktyg till paus från stressen. Uttalade mål och attraktiva övningar som förverkligar dina önskningar. Vi jobbar med tydliga handlingsplaner och konkreta uppgifter.

Våra möten ger dig vägar till framgång i livet.